Freshman Orientation Video Tour

Freshman Orientation Video Tour
HS Lobby DoorsClick on the link below to view the 2020 Freshman Orientation video. We look forward to seeing you all soon! 

Freshman Orientation Video Tour